Kiểm Tra Giấy Phép Kinh Doanh

Công ty tư vấn Finden China cung cấp một loạt các báo cáo xác minh chứng chỉ hàng đầu của Trung Quốc.

Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Ngoại Thương Của Trung Quốc

Chi tiết Có thể Xác minh
 • Số giấy chứng nhận đăng ký
 • Mã doanh nghiệp xuất nhập khẩu
 • Tên tiếng Trung của người điều hành doanh nghiệp
 • Tên tiếng Anh của người điều hành doanh nghiệp
 • Mã tổ chức
 • Loại điều hành kinh doanh
 • Địa chỉ đăng ký
 • Địa chỉ doanh nghiệp bằng tiếng Trung
 • Địa chỉ doanh nghiệp bằng tiếng Anh
 • Số điện thoại
 • Số fax
 • Mã bưu điện
 • Địa chỉ email
 • Ngày đăng ký công nghiệp và thương mại
 • Số đăng ký công nghiệp và thương mại
 • Người đại diện pháp lý
 • Số ID
 • Vốn đăng ký
 • Ngày cấp chứng chỉ
China Foreign Trade Registration Verification
China Foreign Trade
Registration Certificate

Giấy Chứng Nhận Mã Tổ Chức Của Trung Quốc

Chi tiết Có thể Xác minh
 • Mã tổ chức
 • Tên tổ chức
 • Loại hình tổ chức
 • Địa chỉ
 • Thời hạn hiệu lực
 • Cơ quan xử lý
China Organization Code Verification

Giấy Chứng Nhận Mã Tổ Chức Của Trung Quốc

Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Nhãn Hiệu Của Trung Quốc

Chi tiết Có thể Xác minh
 • Số nhãn hiệu
 • Logo nhãn hiệu
 • Người đăng ký
 • Địa chỉ đăng ký
 • Ngày đăng ký
 • Thời hạn hiệu lực
 • Cục trưởng Đơn vị đăng ký
 • Đơn vị đăng ký
China Trademark Registration Verification

Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Nhãn Hiệu Của Trung Quốc

Chứng Nhận ISO 9001 Của Trung Quốc

Chi tiết Có thể Xác minh
 • Số đăng ký
 • Số tín dụng xã hội hợp nhất
 • Tên công ty
 • Địa chỉ kiểm toán
 • Cơ sở chứng nhận
 • Phạm vi chứng nhận
 • Ngày phát hành lần đầu
 • Ngày phát hành
 • Ngày hết hạn
Chi tiết Cơ quan Chứng nhận
 • Tên cơ quan chứng nhận
 • Địa chỉ cơ quan chứng nhận
 • Tình trạng công nhận
 • Cơ quan công nhận
 • Số công nhận
 • Trang web
 • Thông tin liên lạc
China ISO 9001 Certificate Verification

Chứng Nhận ISO 9001 Của Trung Quốc

Chứng Nhận ISO 14001 Của Trung Quốc

Chi tiết Có thể Xác minh
 • Số đăng ký
 • Tên công ty
 • Địa chỉ đăng ký
 • Cơ sở chứng nhận
 • Phạm vi chứng nhận
 • Ngày phát hành lần đầu
 • Ngày phát hành
 • Ngày hết hạn
Chi tiết Cơ quan Chứng nhận
 • Tên cơ quan chứng nhận
 • Địa chỉ cơ quan chứng nhận
 • Tình trạng công nhận
 • Cơ quan công nhận
 • Số công nhận
 • Trang web
 • Thông tin liên lạc
China ISO 14001 Certificate Verification

Chứng Nhận ISO 14001 Của Trung Quốc

Chứng Nhận ISO 45001 Của Trung Quốc

Chi tiết Có thể Xác minh
 • Số đăng ký
 • Tên công ty
 • Địa chỉ đăng ký
 • Cơ sở chứng nhận
 • Phạm vi chứng nhận
 • Ngày phát hành lần đầu
 • Ngày phát hành
 • Ngày hết hạn
Chi tiết Cơ quan Chứng nhận
 • Tên cơ quan chứng nhận
 • Địa chỉ cơ quan chứng nhận
 • Tình trạng công nhận
 • Cơ quan công nhận
 • Số công nhận
 • Trang web
 • Thông tin liên lạc
China ISO 45001 Certificate Verification

Chứng Nhận ISO 45001 Của Trung Quốc

Chứng Nhận OHSAS 18001 Của Trung Quốc

Chi tiết Có thể Xác minh
 • Số đăng ký
 • Tên công ty
 • Địa chỉ đăng ký
 • Địa chỉ sản xuất
 • Cơ sở chứng nhận
 • Phạm vi chứng nhận
 • Ngày phát hành lần đầu
 • Ngày phát hành
 • Ngày hết hạn
Chi tiết Cơ quan Chứng nhận
 • Tên cơ quan chứng nhận
 • Địa chỉ cơ quan chứng nhận
 • Tình trạng công nhận
 • Cơ quan công nhận
 • Số công nhận
 • Trang web
 • Thông tin liên lạc
China OHSAS 18001 Certificate Verification

Chứng Nhận OHSAS 18001 Của Trung Quốc

Giấy Chứng Nhận Thành Lập Ở Hong Kong

Chi tiết Có thể Xác minh
 • Số đăng ký
 • Loại chứng nhận
 • Tên công ty chính thức bằng tiếng Hoa và/ hoặc bằng tiếng Anh
 • Date of Incorporation
Giấy Chứng Nhận Thành Lập Ở Hong Kong

Giấy Chứng Nhận Thành Lập Ở Hong Kong

Mẫu Đăng Ký Công Ty Ở Đài Loan

Chi tiết Có thể Xác minh
 • Tên công ty
 • Số đăng ký công ty
 • Địa chỉ đăng ký
 • Vốn đăng ký
 • Người đại diện pháp lý
 • Regulatory Authority
 • Ngày thành lập
 • Lĩnh vực kinh doanh
Mẫu Đăng Ký Công Ty Ở Đài Loan

Mẫu Đăng Ký Công Ty Ở Đài Loan

Bạn không tìm được loại giấy phép ở danh sách trên ?

Nếu giấy phép chứng nhận mà bạn muốn xác minh không được liệt kê ở trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected] hoặc Zalo +852 9682 9027 để chúng tôi tư vấn và hỗ trợ bạn tốt hơn.