BÁO CÁO ĐIỀU TRA CÁ NHÂN

Finden China cho phép khách hàng chủ động đánh giá và giảm thiểu rủi ro liên quan đến những đối tác kinh doanh thông qua thông tin hữu dụng và hiện thực hóa.

Báo Cáo Kiểm Tra Lý Lịch Cá Nhân
Báo cáo kiểm tra lý lịch cá nhân của Finden China thực hiện kiểm tra lý lịch đối với các ứng viên, nhân viên và đối tác kinh doanh nhằm phát hiện ra các vấn đề tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp của bạn.
 

Chúng tôi thu thập dữ liệu toàn diện, cập nhật cùng thông tin nhanh chóng, an toàn và xuyên suốt liên quan đến lý lịch cá nhân, lịch sử học vấn, các vấn đề thuế, lịch sử phá sản, tài sản thanh lý, quyền sở hữu công ty, quyền giám đốc, thông tin quản lý và đánh giá báo cáo tín dụng.

Nghiên cứu của Chúng tôi bao gồm:

 • Bất động sản
 • Các khoản đầu tư bao gồm cổ phiếu và trái phiếu
 • Ủy thác
 • Quyền giám đốc
 • Tài sản bị quyền sở hữu của các cá nhân, công ty hoặc tổ chức liên quan.
Báo Cáo Thông Tin Cá Nhân Trước Khi Tham Gia Công Tác

Chúng tôi kiểm tra lý lịch chi tiết để đảm bảo ứng viên cung cấp thông tin đúng sự thật. Chúng tôi sẽ xác minh thông tin thư giới thiệu và lý lịch của ứng viên, tìm hiểu xem liệu họ có từng có mối quan hệ với ban giám đốc, kiện tụng dân sự, v.v hay không.

Thông qua Báo cáo thông tin cá nhân của Finden China, bạn có thể tránh mọi mâu thuẫn lợi ích với ứng viên, công ty của bạn và tổ chức tuyển dụng đã hỗ trợ quá trình tuyển chọn.

Dịch vụ của Chúng tôi bao gồm:

 • Xác minh trình độ học vấn
 • Xác nhận lịch sử làm việc, chức vụ, mức lương và lý do nghỉ việc
 • Phỏng vấn trực tiếp qua điện thoại với người giới thiệu ứng viên
 • Kiểm tra quy định
 • Nghiên cứu các mối quan hệ doanh nghiệp để xác định lợi ích kinh doanh
 • Quyền sở hữu tài sản
 • Tham gia vào các thủ tục kiện tụng và phá sản
 • Nghiên cứu phương tiện truyền thông bằng tiếng Hoa phồn thể, tiếng Hoa giản thể, tiếng Hoa phiên âm và tiếng Anh (nếu có)
Báo Cáo Tín Dụng Cho Cá Nhân Người Trung Quốc
Báo cáo về trách nhiệm tín dụng của Finden China đánh giá thông tin và dữ liệu cá nhân thông qua các nguồn tin chính phủ, hồ sơ lịch sử về thuế và tín dụng, có ích cho:
 • Thu nhập và nguồn tài sản
 • Truy vết tài sản
 • Kiểm tra quyền sở hữu và quyền giám đốc
 • Các vấn đề về thuế và giải quyết trách nhiệm
 • Khoản vay cá nhân hoặc doanh nghiệp hiện tại
 • Các khoản vay trong quá khứ và khả năng trả nợ