Xác Minh Mọi Doanh Nghiệp Ở Đài Loan

Công ty tư vấn Finden China cung cấp (EDD) Thẩm định nâng cao và xác minh công ty chi tiết để giúp bạn giảm rủi ro kinh doanh tại Đài Loan. Báo cáo xác minh công ty của chúng tôi tiết kiệm thời gian và tiền bạc của bạn trong khi cũng đảm bảo rằng bạn có thông tin chính xác để xác định các đối tác kinh doanh đáng tin cậy ở Đài Loan.

Yêu cầu báo cáo xác minh bằng Tiếng Việt ngay bây giờ

Taiwan Essential Verification

$129

1 Ngày làm việc

Bản PDF báo cáo xác minh vắn tắt 

Taiwan Pro Verification

$199

1 Ngày làm việc

Bản PDF báo cáo xác minh chi tiết

Đính Kèm Trong Báo Cáo Này

Thông Tin Đăng Ký Công Ty

Thông tin Đăng ký
 • Tên chính thức của Công ty
 • Tình trạng đăng ký
 • Tình trạng hoạt động kinh doanh
 • Số đăng ký
 • Địa chỉ đăng ký
 • Loại hình Công ty
 • Date of Incorporation
 • Người đại diện pháp lý
 • Telephone
 • Fax
 • Vốn đăng ký
 • Vốn đã góp
 • Lĩnh vực kinh doanh
 • Branch Office
Ban Quản Trị Công Ty (BQT)

Đối với mỗi thành viên BQT:

 • Tên thành viên BQT
 • Chức danh thành viên BQT
 • Cổ phần của từng thành viên ban quản trị

Lưu ý: Có thể không cung cấp được thông tin Cổ đông thuộc công ty ở ngoài Trung Quốc

Kiểm Tra Pháp Lý Và Danh Tiếng

Kiện Tụng

Đối với mỗi lần diễn ra:

Chống lại Công ty

trong 3 năm gần nhất:

 • Bản chất của vụ kiện
 • Bị đơn
 • Tòa án
 • Thông tin tuyên án
 • Nguyên đơn
 • Loại vụ kiện
 • Số hồ sơ
 • Ngày phán xử

Advanced Company Ownership Information

Intellectual Property Information

For each Patent and Trademark:

 • Patent Name
 • Patent Certificate Number
 • Announcement Date
 • Patent Duration
 • Trademark Registration Number
 • Trademark Name
 • Logo nhãn hiệu
 • Trademark Duration

* Limited to the first 30 patents and Trademarks each

Thay đổi Đăng ký Công ty

Trong 3 năm gần đây:

 • Thay đổi tên công ty chính thức
 • Thay đổi loại hình công ty
 • Thay đổi vốn đăng ký
 • Thay đổi Ban quản trị
 • Thay đổi địa chỉ đã đăng ký
 • Thay đổi đại diện pháp lý
 • Thay đổi Lĩnh vực kinh doanh

Địa Chỉ Doanh Nghiệp

Đặc điểm Mặt bằng
 • Địa chỉ công ty
 • Hình ảnh mặt bằng
Khu vực xung quanh (kèm hình ảnh bản đồ trực tuyến)
Miêu tả Mặt bằng

Mặt bằng:

 • Địa chỉ chính thức