Điều Khoản Và Thanh Toán Quốc Tế

Tất cả việc sử dụng các trang web của Công ty tư vấn Finden China nằm trong www.findenchina.com đều phải tuân theo các điều khoản và điều kiện được nêu dưới đây (“Điều khoản”), tuy nhiên, với điều kiện là các điều khoản sử dụng khác sẽ được áp dụng đối với Công ty tư vấn Các trang web chi nhánh của Finden China, như được nêu rõ trên mỗi trang web đó. Bất kỳ việc sử dụng các trang web như vậy đều cấu thành sự đồng ý của người dùng để tuân theo các Điều khoản. Chúng tôi có thể sửa đổi các Điều khoản bất kỳ lúc nào bằng cách đăng các điều khoản đã sửa đổi trên trang web này.

Quyền Riêng Tư

Công ty tư vấn Finden China và các nhà cung cấp bên thứ ba của chúng tôi thiết lập và sử dụng cookie cũng như các công nghệ tương tự để lưu trữ và quản lý các sở thích của người dùng, cung cấp quảng cáo được nhắm mục tiêu, kích hoạt nội dung và thu thập dữ liệu phân tích và sử dụng, chẳng hạn. Việc sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi khác là tiêu chuẩn trên các trang web và ứng dụng mà thông qua đó thông tin được thu thập về các hoạt động trực tuyến của bạn trên các ứng dụng, trang web hoặc các dịch vụ khác. Thông tin thêm về cách chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tương tự cũng như cách bạn có thể kiểm soát và quản lý chúng ở bên dưới.

Tuyên bố này thường liên quan đến thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập về người dùng liên quan đến Dịch vụ, nơi chúng tôi đưa ra quyết định về cách xử lý thông tin cá nhân đó (Công ty tư vấn Finden China với tư cách là người kiểm soát). Tuy nhiên, bạn có thể xem bên dưới để biết thêm thông tin về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân mà khách hàng nhập vào Dịch vụ của chúng tôi và việc mà Công ty tư vấn Finden China không đưa ra quyết định (Công ty tư vấn Finden China với tư cách là người xử lý).

Truyền Thông Điện Tử

Khi bạn truy cập www.findenchina.com hoặc gửi e-mail cho chúng tôi, bạn đang liên lạc điện tử với chúng tôi. Bạn đồng ý nhận thông tin điện tử từ chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn bằng e-mail hoặc bằng cách đăng thông báo trên trang web này. Bạn đồng ý rằng tất cả các thỏa thuận, thông báo, tiết lộ và các thông tin liên lạc khác mà chúng tôi cung cấp cho bạn theo phương thức điện tử đáp ứng bất kỳ yêu cầu pháp lý nào về việc trao đổi thông tin đó bằng văn bản.

Bản Quyền

Tất cả nội dung được cung cấp trên trang web này được sở hữu hoặc cấp phép cho Công ty tư vấn Finden China và / hoặc các chi nhánh của nó (“Công ty tư vấn Finden China Content”) và được bảo vệ bởi luật pháp của Hoa Kỳ và Đặc khu hành chính Hồng Kông và luật bản quyền quốc tế. Công ty tư vấn Finden China và các nhà cấp phép của nó giữ lại tất cả các quyền sở hữu đối với Nội dung của Công ty tư vấn Finden China. Nội dung của Công ty tư vấn Finden China không được sao chép, truyền hoặc phân phối mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty tư vấn Finden China.

Nhãn hiệu

Công ty tư vấn Logo của Finden China là thương hiệu của Letou Research International Limited, một tổ chức đã đăng ký tại Hồng Kông. Thông tin thêm về sử dụng hợp pháp, sử dụng chung và danh sách các nhãn hiệu Letou Research nên xin sự đồng ý của Letou Research International Limited trước khi sử dụng.

Giấy Phép Và Quyền Truy Cập Trang Web

Công ty tư vấn Finden China cấp cho bạn một giấy phép hạn chế để truy cập và sử dụng trang web này với mục đích cá nhân, tuân theo các Điều khoản. Trang web này và bất kỳ phần nào trong đây không được sao chép, nhân bản, sao chép, tải xuống, bán, bán lại, truy cập hoặc khai thác cho bất kỳ mục đích thương mại nào mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của Công ty tư vấn Finden China. Bạn không được đóng khung hoặc sử dụng các kỹ thuật đóng khung để đính kèm bất kỳ nhãn hiệu, biểu tượng hoặc thông tin độc quyền nào khác (bao gồm hình ảnh, văn bản, bố cục trang và biểu mẫu) của Công ty tư vấn Finden China mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của Công ty tư vấn Finden China. Bạn không được sử dụng bất kỳ thẻ meta hoặc bất kỳ “văn bản ẩn” nào khác sử dụng tên hoặc nhãn hiệu của Công ty tư vấn Finden China mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của Công ty tư vấn Finden China. Bất kỳ việc sử dụng trái phép nào sẽ chấm dứt giấy phép do Finden China cấp.

Tuyên Bố Hướng Tới Tương Lai

Một số tuyên bố bao gồm trong trang web này là hướng tới tương lai. Những tuyên bố hướng tới tương lai này dựa trên những giả định nhất định và phản ánh kỳ vọng hiện tại của chúng tôi. Do đó, các tuyên bố hướng tới tương lai có một số rủi ro và sự không chắc chắn có thể gây ra các kết quả hoặc sự kiện thực tế khác biệt đáng kể so với kỳ vọng hiện tại. Không có gì đảm bảo rằng mọi tuyên bố hướng tới tương lai sẽ thành hiện thực. Bạn được cảnh báo là không tin tưởng quá mức vào các tuyên bố hướng tới tương lai, những tuyên bố này chỉ phản ánh những kỳ vọng kể từ ngày có trang web này. Trừ khi có thể được yêu cầu bởi luật hiện hành, chúng tôi từ chối bất kỳ ý định hoặc nghĩa vụ cập nhật hoặc sửa đổi bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào.

CÁC LỰA CHỌN THANH TOÁN

Dành cho khách hàng ở Châu Âu,

Dành cho khách hàng ở United States,

  • Số ABA: 0108

Dành cho khách hàng ở Singapore,

Dành cho khách hang ở Trung Quốc (Trung Quốc nghĩa là Hong Kong, China, Macau), xin hãy dung thông tin dưới đây,

  • 747-064392-838
  • Mã Ngân hàng: 004

Nếu bạn hoặc công ty của bạn không nằm trong các nước trên, bạn có thể thanh toán thông qua Payoneer, Paypals, Neteller hoặc các đối tác thanh toán của chúng tôi tại địa phương. Hãy liên hệ Đội ngũ Chăm Sóc Khách Hàng của chúng tôi để biết thêm thông tin về quy trình thanh toán.

 
Tuyên Bố Về Khả Năng Tiếp Cận

Chúng tôi cố gắng cung cấp cho các cá nhân khuyết tật quyền truy cập bình đẳng vào các dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cả thông qua một trang web có thể truy cập được. Nếu bạn có thắc mắc, nhận xét hoặc gặp bất kỳ khó khăn nào trong việc sử dụng trang web của chúng tôi, vui lòng liên hệ: [email protected]